HMS

HMS – omfatter også boliger for ansatte

HMS er essensielt på arbeidsplassen, og for bedrifter med ansatte i bolig er det minst like viktig at dette også ivaretas der de bor.

 

Som Norges største boligtjeneste for bedrifter, vet vi i Prohousing at HMS-arbeidet er viktig for våre kunder og deres medarbeidere. I dette innlegget får du vite mer om hvordan vi jobber for å ta vare på våre kunder gjennom å sikre gode HMS-rutiner og trygge boliger.

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS er fellesbetegnelsen for det arbeidet en bedrift gjør for å forbedre og sikre sitt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet i en bedrift har nemlig stor påvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske velferd. 

 

Godt HMS-arbeid er derfor spesielt viktig for større virksomheter med mange medarbeidere, og i bransjer med risikofylt arbeid, som eksempelvis helsesektoren og bygg- og anleggsbransjen. 

 

De tre punktene i HMS omfatter henholdsvis:

 • Helse: fysisk og psykisk arbeidsmiljø, sykdom, skader, etc.
 • Miljø: ytre miljøforhold, som utslipp og skader, det kollegiale miljøet
 • Sikkerhet: beskyttelse av medarbeider/mennesker, bruk materiell/maskiner og informasjon
HMS - Helse

Det stilles krav til at HMS-arbeidet i en virksomhet skal være systematisk og omfatte alle faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Flere virksomheter velger i dag å gå gjennom sertifiseringsprogram for å kvalitetssikre sine ledelsessystemer opp mot HMS. Du kan lese mer om ISO sertifiseringene her.


Hvorfor er HMS viktig?

Hensikten med HMS-arbeidet er at det skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for de ansatte i virksomheten.

 

Derfor har Prohousing stort fokus på å følge reglene for HMS når vi finner bolig for våre kunder. Når våre kunder overrekker oss sine medarbeidere, skal de være trygge på at vi har HMS i fokus og tar godt vare på deres medarbeidere! 

 

Gulroten med godt HMS-arbeid:

 • Bedre helse hos medarbeidere
 • Færre sykemeldinger
 • Økt trivsel
 • Mer motiverte medarbeidere
 • Mer appellerende arbeidsplass for jobbsøkere

Pisken er konsekvensene av mangelfullt HMS-arbeid. Ikke bare går man glipp av gulroten, men man kan også risikere:

 • Pålegg og frister
 • Dagsbøter
 • Stans av drift
 • Stort gjennomtrekk grunnet misfornøyde medarbeidere
 • Større bøter og i de verste tilfellene fengsel

«Et godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.»

          – Arbeidstilsynet

HMS-arbeid er særlig viktig når man henter inn arbeidstakere fra utlandet. Som arbeidsinnvandrer er det fort gjort å støte på utfordringer relatert til arbeidsmiljø. Virksomheter med HMS i fokus bør etablere et system for å integrere arbeidsinnvandrere på en god måte. 

 

Det er også viktig å bemerke seg at arbeidstakere i enkelte bransjer, som bygg- og anleggsbransjen, er pålagt å ha eget HMS-kort. Kravet gjelder både norske og utenlandske arbeidstakere.

HMS-kort

Blant bedriftskundene vi har i Prohousing, kommer det klart fram at bedrifter med stort fokus på HMS-arbeid presterer bedre enn bedrifter som ikke prioriterer det. Vi erfarer også at medarbeidere fra bedrifter med høyt fokus på HMS tar bedre vare på seg selv og boligen sin.

Helse - Hvordan vi prioriterer helsen til din medarbeider

Helse innen HMS fokuserer på arbeidshelsen til medarbeider. Dette vil si at HMS-arbeidet skal bidra til god fysisk og psykisk arbeidsmiljø, samt unngå skader, helseplager, slitasje på kropp og sinn, og sykdom. 

HMS - Helse

Prohousing prioriterer helsen til våre leietakere på det sterkeste. Dette gjør vi blant annet gjennom å sørge for at alle boligene vi finner er i tråd med arbeidstilsynets krav til innkvarteringLoven stiller strenge krav til hva som er å betrakte som forsvarlig innkvartering. Regelverket vektlegger blant annet, brannsikkerhet, tilfredsstillende ventilasjon og at boligen ikke skal ha råte eller fuktskader. 

Miljø - Hvordan vi sikrer et godt miljø i boligene

Miljø innen HMS omhandler både de ytre miljøforholdene, som utslipp og skader på miljøet, så vel som det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Dette henger tett sammen med Helse og Sikkerhet, da et godt arbeidsmiljø bidrar til bedre helse, og vektlegger et sikkert og trygt miljø for arbeidstaker.

 

HMS - Miljø

For å ivareta et godt og sunt miljø i våre boliger, tilbyr vi jevnlig renhold for å sørge for at boligene er rene. Arbeidstakere som får sin bolig gjennom Prohousing vil også få tilsendt egne husordensregler ved innflytt. Dette gjør vi for å ivareta helsen og trivselen til leietakerne, skape et godt kollegialt/sosialt miljø, og ut av respekt for huseierne som leier ut boligen.

Sikkerhet - Hvordan vi gjør boligene trygge

Når vi snakker om sikkerhet i forbindelse med HMS, er fokuset rettet mot blant annet beskyttelse av mennesker både på og utenfor arbeidsplassen, sikkert boforhold, trygg bruk av materiell og arbeidsutstyr, og sikker utførelse av farlige arbeidsoppgaver.

HMS Sikkerhet

 

Prohousing er opptatt av sikkerheten til våre kunder. Derfor har vi jevnlig inspeksjon av elektriske anlegg, røykvarslere og brannslukkere i alle våre boliger. Vi installerer låser på soveromsdører og stiller i tillegg krav til at det må finnes rømningsveier og nødutganger i boligene. På denne måten kan vi være sikker på at våre leietakere bor i en bolig som er i forsvarlig forstand. 

Prohousing tar seg av innkvartering av dine medarbeidere

Prohousing tilbyr heldekkende bolighåndtering for bedrifter, og har spesialisert oss på innkvartering av arbeidstakere. Tjenesten vi leverer er av stor verdi for våre kunder, som aktivt bruker oss til sin bolighåndtering. 

 

Er du interessert i å vite mer om våre tjenester og hva vi kan tilby din bedrift? Fyll ut kontaktkjema under eller besøk vår hjemmeside.

Kontakt oss

Våre veiledere står klare til å hjelpe deg og svare på dine spørsmål. Fyll ut kontaktskjema til høyre, så kontakter vi deg innen kort tid.

del dette innlegget