home
Subsidiere

Hvorfor subsidiere bolig for dine ansatte

Mange arbeidsgivere velger å subsidiere husleien når de skaffer innkvartering til sine medarbeidere. Subsidiering av husleie innebærer at det er arbeidsgiver som står for betalingen av husleien, fremfor at arbeidstaker betaler fra egen lommebok. 

 

Det følger mange goder av å subsidiere for dine ansatte, blant disse er:

  • Økt tilfredshet blant medarbeidere
  • Økt tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
  • Økonomisk gunstig for både arbeidstaker og arbeidsgiver
  • Arbeidstaker tar bedre vare på boligen
Subsidiere

Økt tilfredshet hos arbeidstakere

Når du subsidierer dine medarbeidere viser du at dine medarbeidere har en arbeidsgiver som bryr seg om, og tar vare på dem. Dette styrker tryggheten og tilliten dine ansatte har til deg som leder, og følgende motiveres de ytterligere til å prestere på jobb. Medarbeiderne opplever også økt økonomisk sikkerhet når de vet at arbeidsgiver tar seg av betaling av husleien.

 

Mange arbeidstakere som kommer fra utlandet kan beklagelig vis oppleve at det kan være vanskeligere å finne bolig med utenlandsk bakgrunn og navn. Som arbeidsgiver kan du komme deg rundt dette problemet ved å gå inn som mellommann og subsidiere for medarbeiderne dine. 

 

Om du bruker Prohousing til å skaffe bolig – er du derimot trygg på at dine arbeidstakeres bakgrunn ikke står til hinder for at de får et sted å bo. Vi spesialiserer oss på innkvartering av medarbeidere, og tar imot arbeidstakere med alle type bakgrunner. Vi stiller med flerspråklig kundeservice dersom dine medarbeidere støter på utfordringer med boligen, og sørger for at de blir tatt godt vare på. Hos oss slipper du også å betale depositum på boligene.

 

Tilfredshet

Bedrifter som subsidierer - presterer best

Når vi ser på alle våre bedriftskunder – kommer det klart fram at selskapene som subsidierer sine medarbeidere, presterer bedre i egen bransje. Selskapene som subsidierer opplever størst vekst, både økonomisk og i antall ansatte i arbeid. De har god oversikt over egen arbeidskapasitet og økonomi, og de har motiverte medarbeidere som presterer på jobb. Bedrifter som subsidierer er også en mer attraktiv arbeidsplass for arbeidssøkere.

 

Som bedriftskunde hos oss kan du enkelt velge å subsidiere boligen direkte gjennom oss – i vår bolig-portal. Der kan du også velge om du ønsker å subsidiere deler av, eller hele husleien. Noen kunder velger også å subsidiere direkte til sine ansatte. Uavhengig av hvordan det subsidieres, stiller bedriftene som subsidierer sterkere enn bedriftene som ikke gjør det.

 

Motivasjon

Medarbeidere som subsidieres tar bedre vare på boligen

Vi erfarer at kundesenteret vårt får færre henvendelser fra leietakere som får husleien sin dekket av arbeidsgiver. Det rapporteres færre skader på boligen og færre spørsmål rundt bruk av fasiliteter i boligen. Medarbeiderne som får leien sin subsidiert har som regel også lengre leieforhold enn de som ikke får det.

 

Dette henger sammen med at subsidierte medarbeidere ofte tar bedre vare på boligen sin, og at forholdet til arbeidsgiver varer lenger grunnet trivsel. De viser større ansvar for å vedlikeholde og rengjøre boligen, og for å løse bolig-relaterte utfordringer på egen hånd. 

 

Vår antakelse om hvorfor de tar bedre vare på boligen sin, er at de gjør det ut av respekt for at det er arbeidsgiver som betaler. Når arbeidsgiver betaler husleien behandler de boligen som noen andres, fremfor ens egen. Dermed er de mer varsomme rundt bruk av fasiliteter og hvitevarer. 

 

Bedrifter som subsidierer gjennom oss velger også ofte å inkludere ukentlig renhold av boligene. Dette gjør at leietakerne viser større interesse for å opprettholde renholdet i ettertid.

Subsidiere

Prohousing tar seg av innkvartering av dine arbeidstakere

Er du interessert i å vite mer om våre tjenester og hva vi kan tilby din bedrift? Besøk vår hjemmeside.

Du kan også ta kontakt med en av våre veiledere.

del dette innlegget