Boligutbygging

Boligutbyggingen i Oslo bremses opp – dette er årsaken

I løpet av 2022 vil det være rundt 1850 nye boliger som legges ut for salg i Oslo. Det er 1200 færre boliger enn det hovedstaden trenger for å dekke sitt årlige boligbehov.

 

 

På tross av den store mangelen, ser vi ingen økning i boligutbyggingen i Oslo. Tall fra eiendomsmegler- og rådgivningsselskapet Røisland & Co, viser at det kun er tre til fire boligprosjekter i Oslo som legges ut for salg innen årsskiftet. 

 

Første halvår i år kom det 1126 nye leiligheter i Oslo. Anslaget er at tallet vil mer enn halveres i årets siste seks måneder. I Oslo vil det i løpet av to til tre år bli tilført rundt 1850 nye boliger. Til sammenligning var tallet oppe i 4050 nye boliger i 2016. 

 

 

Boligprodusentene anslår behovet i Oslo til i overkant av 3000 nye boliger i år. 

Oslo

Stadig flere reguleringsprosesser

Det er ikke bare renteøkninger, inflasjon og dyre materialer som setter bremser for utbyggere. Dagens plan- og reguleringsprosesser i Oslo setter også en stor stopper for bransjen.


Utbyggingen i Oslo haltet etter at Plan- og bygningsetaten (PBE) kom med forslaget til ny småhusplan. Planen strammer opp kravene til terrenginngrep, minimumsavstand mellom bebyggelse og tomteutnyttelse.


Det er ikke bare selve forslaget som setter begrensninger for byggingen. Frem til planen behandles er det også et midlertidig byggeforbud i store deler av Oslo. Derfor er det store arealer i Oslo hvor utbyggere ikke får gjort noe som helst.


Flere forslag som dette kommer støtt og stadig – da PBE kontinuerlig kommer med nye krav til bokvalitet, klimahensyn og økt fokus på farer og konsekvenser.

Boligutbygging

Prosessene er tidkrevende

Ansvaret for gjennomføringen av prosessene er et delt ansvar mellom kommunens etater, de politiske organer og utbyggerne. Dette er et sårbart system som gjør prosessene rundt byggetillatelser, planer og reguleringer særdeles tidkrevende.


Ofte tar prosessene så lang tid at både saksbehandlere og politisk ledelse skiftes ut i løpet av de fem-seks årene det tar å få ferdigregulert prosjekter. Dette medfører at prosessene blir enda mer tidkrevende, som også gjør det mer økonomisk krevende å drive utbygging.

Boligutbygging

Boligprisene forblir høye

Med stadig økende reguleringstider kan det fremstå som om Oslo kommune de siste årene har gitt opp – eller forkastet målet sitt om å regulere inn flere boliger i byen.

 

 

Jo lengre reguleringstider – jo færre boliger bygges det.

 

 

Så lenge tilførselen av nye boliger fortsetter å være lavere enn behovet, vil prisene holde seg høye. 

 

Oslo er blitt en by for de som eier bolig fra før, mens de som skal inn på boligmarkedet må stille seg bakerst i rekka.

Vi finner boliger for bedriften din

På tross av de økende prisene i markedet er vi i Prohousing spesialister seg på å finne den perfekte boligen for din bedrift og deres medarbeidere. Er du interessert i å vite mer om våres tjenester og hva vi kan tilby din bedrift? Besøk vår hjemmeside.

 

Ønsker du å leie ut boligen din? Prohousing tilbyr flere fordeler til huseiere som ønsker å leie ut boligen sin gjennom oss. Du kan lese mer om vårt samarbeid med huseiere her.

Kilder

del dette innlegget