3 ting bedrifter som håndterer innkvartering for ansatte har til felles

Før vi inngår et samarbeid med en ny kunde bruker vi god tid på å bli kjent med virksomheten. Vi skaffer oss innsikt i bedriften og da særlig hvordan de er involvert i innkvartering for sine ansatte. Vår analyse blir presentert til kunden i form av en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er våre egne eksperters oppsett og vurdering av informasjonen kunden selv oppgir i intervjuer med oss.

 

Denne prosessen har vært i gjennom 3 år med endringer, men etter å ha satt opp flere titalls av disse rapportene på tvers av bransjer, ønsker vi nå å dele noe av lærdommen vi selv har fått fra dette arbeidet:

1. Nesten ingen bedrifter håndterer innkvartering likt

Det er veldig store forskjeller i hvordan bedrifter involverer seg i innkvartering av ansatte. Mellom bransjer er det ikke så overraskende med forskjeller, men også innenfor samme bransje ser vi mange ulike varianter. Noen leier hele hus selv og fremleier til ansatte, andre bistår kun i prosessen ved å lete etter en bolig på Finn. Mange ser seg nødt til å dekke hele husleien som et ledd i rekrutteringen, andre nøyer seg med å bistå med firmagaranti, mens noen kommer seg unna uten å ta del i leieforholdet direkte. Hvordan gjør din bedrift det?

2. Uansett hvordan man løser innkvartering, så er det stort sett store kostnader og/eller høy risiko knyttet til det

Vi har skrevet om direkte og skjulte kostnader tidligere, så vi skal ikke bruke mye tid på det her. I tilfeller hvor vi avdekker at bedrifter i snitt har 20-30 ledige rom stående til enhver tid, så er det en smal sak å sette opp regnestykket over hva det koster.
 
Men det som overrasker mange bedrifter, er eksempelvis i tilfeller hvor de selv bare støtter deres ansatte med å finne en bolig via Finn.no, så har de likevel et ansvar for at denne boligen følger arbeidsmiljøloven, og at nødvendige sikkerhetskontroller utføres jevnlig.

3. Alle bedriftene vi prater med er veldig opptatt av at deres ansatte skal ivaretas på en ordentlig og god måte

Enten bedriftene vi jobber med ansetter kinesiske IT-utviklere, svenske sykepleiere eller polske bilmekanikere opplever vi at alle er veldig opptatt av at deres kandidater skal få en god opplevelse og bli godt behandlet. Det betyr likevel ikke at alle er opptatt av de samme problemstillingene. Noen er opptatt av at prisen skal være lavest mulig, men at det skal være rent og at det helst ikke skal bo mer enn fem stykker sammen. Andre er opptatt av at boligen skal ligge i umiddelbar nærhet til arbeidssted, at det skal være individuelle boenheter og at det helst bør være både hvitløkpresse og nespresso-maskin på kjøkkenet.
 
Dette er vi glade for å oppleve. Media er raskt ute med å formidle krisetilfellene når det kommer til innkvartering, men det er verdt å få frem at det også finnes veldig mange seriøse aktører som tar godt vare på sine ansatte.

del dette innlegget